Utveckling av PC-mjukvara

Vi gör PC-mjukvara i .NET miljö. Där vi skriver i C# eller C++. Ofta i ett projekt där någon form av boot loader eller konfiguration av hårdvaran behövs.