Om oss

Lomma Electronic Design startades år 1992 av Leif Barendt i Skåne.Lomma Electronic Designs kompetens område är elektronikutveckling av inbygda system(embeded system), ofta tillsammans med någon form av mekanik. T.ex. tågdörrar, kaffe automater, medicinsk utrustning …. Uppdragen består oftast av att utveckla hårdvara tillsammans med mjukvara för olika sorters mikroprocessorer.Uppdragen kan bestå av allt från hela utvecklingsupdrag från ide till slutprodukt, till endast delprojekt. Vi kan även gå in som ren resursförstärkning och blir då en del av ett större utvecklingsteam. Arbetet kan utföras hos kund eller i vårat eget välutrustade lab.Vi kan även ta fram SLA modeller till prototyper.