Kvalitetssäkrad elektronikutveckling

Vi underordnar och följer kundens kvalitetssystem om ett sådant finns.I annat fall så arbetar vi efter vår egen kvalitetshandbok, som är framtagen med ISO9000 i åtanke. Det säkerställer att kunden alltid vet vad han kan förvänta sig i form av protokoll och övrig dokumentation.