Kretskortslayout

Vi gör all kretskortslayout själva i något av våra CAD-system. Layoutarbetet är en kritisk del av konstruktionen, därför görs den i nära samarbete med uppdragsgivaren. Vi har bred kompetens och många års erfarenhet av området.


Vårt erbjudande gällande kretskort:


  • Allt från två- till flerlagers mönsterkortslayout kan tas fram.
  • I leveransen ingår komplett dokumentation i form av gerberfiler och mekanikritning o.s.v.
  • Vi har verktyg för att lägga impedansanpassade layouter, vilket är en nödvändighet när det gäller snabba CPU:er och minnen.
  • Elektronikdesign kan även ombesörja framtagande av ett mindre antal kretskort som prototyper, samt montera dessa.
  • Om så önskas kan signal integritysimulering utföras på kretskortsnivå.

Behöver du hjälp med framtagning och kretskortstillverkning av de första prototyperna av dina nya kretskort? Vill du arbeta med ett företag som alltid ser till att kunden blir nöjd och att det blir enkelt att lägga beställningen hos sluttillverkaren? Då bör du höra av dig till oss. Här hittar du våra kontaktuppgifter.