CoDeSys till PLC

Vi arbetar med CoDeSys programmering till PLC.Mestadels till automotiv och roling stock miljöer. Men vi kan åta oss andra typer av applikationer också.