Hårdvaruutveckling

Elektronikdesign tar fram hårdvaran till dina applikationer

Utifrån en funktionsspecifikation, framtagen av kunden eller i samarbete med kunden, utvecklar vi hårdvara. Vi skapar såväl analoga som digitala lösningar till ditt projekt.

Vi kan ta hand om hela konstruktionskedjan från grundkonstruktion via schemaritning och mönsterkortslayout fram till en funktionsprototyp och färdig hårdvara. Efter det att konstruktionen har verifierats tar vi fram kompletta tillverkningsunderlag.


Utveckling av hårdvara
Konstruktionsarbetet utförs till stor del i något av våra CAD-system. Där vi också har möjligheter att simulera känsliga delar av konstruktionen innan en prototyp tas fram. Även signal integritysimulering på schematisk nivå kan utföras. Detta för att minimera risken för felaktigheter, vilket i sin tur minskar utvecklingstiden samt kostnaden. Med hjälp av 3D-modeller i CAD så kan vi t.ex. anpassa kretskort och höljen så att du vet att de passar ihop innan de tillverkas.

Har du frågor om vad vi kan hjälpa dig med som hårdvaruutvecklare? Hör då gärna av dig till oss. Här hittar du våra kontaktuppgifter.